Preventie Borstgezondheid en gezondheidscoaching
vanuit de Ayurvedische visie

Ayurveda is een holistische levensfilosofie, een gezondheidswetenschap en een fundamentele geneeswijze uit India en goedgekeurd door de World Health Organisation

Het wordt beschouwd als het oudste systeem op het gebied van gezondheid en geneeskunde

Preventie, voeding en lifestyle

Verbeter je gezondheid met een detox en een voedings- en  lifestyle advies, dat écht bij jou past.

Ayurvedische massages

Ontdek hoe een massage jou kan helpen bij lichamelijke en psychische problemen.

Coaching

Wie ben jij? Wat doe jij? Wat is jouw doel? Welke stappen wil je maken in jouw leven?

Waarom Ayurveda?

Het primaire doel van Ayurveda is preventie en het verbeteren van het immuunsysteem. Preventie in de vorm van regelmatig ontgiften, goede voeding, een gezonde leefstijl, massage, yoga en meditatie, spelen hierin een belangrijke rol. Het secundaire doel van Ayuveda is om zieke mensen te ondersteunen gezond te worden. Ayurveda is er met name op gericht om gezondheid, geluk en creatieve groei te stimuleren, waarbij de relatie tussen lichaam - zintuigen - geest en ziel het belangrijkste uitgangspunt is.

Hoe werkt Ayurveda?

Ayurveda is een diep doorgedachte wetenschap van het leven én van een lang leven met als uitgangspunt het dagelijks in harmonie zijn met de natuurlijke wetmatigheden. Het is een praktisch ingestelde gezondheidsleer met als vertrekpunt dat energie de grondstof is van alles op deze wereld. Aan Ayurveda ligt een bepaalde visie ten grondslag: de wijze waarop de schepping is ontstaan, de plaats van de mens binnen het universum en zijn verhouding tot de hem omringende wereld. Ayurveda is gebaseerd op de scheppingsfilosofie

Ayurveda omvat het gehele leven met al zijn aspecten en het brengt het leven van de individuele mens in verband met het universum. De natuur is het fundament van ons bestaan en de mens is de microkosmos in de macrokosmos. De bron van ons hele bestaan is universeel kosmisch bewustzijn, wat zich manifesteert als de mannelijke energie en de vrouwelijke energie. De mannelijke en de vrouwelijke energieën zijn de twee oer-substanties waartoe alles in de scheppingsfilosofie wordt teruggeleid. Deze twee energieën zijn eeuwig, tijdloos en onmetelijk en ze zijn beiden in iedere man en vrouw, in ieder levend organismen en ook in alle onbezielde voorwerpen aanwezig. Een magneet bijvoorbeeld heeft zowel een positieve als een negatieve pool. Als deze twee energieën samen komen en versmelten ontstaat natuur of wordt een kindje geboren en kan de cyclus doorgaan

De natuur begrijpen en respecteren en de natuur en haar ritme volgen, geeft inzicht in je eigen natuur en je eigen ritme. Door je eigen natuur en ritme te begrijpen en te volgen, leer en voel je wat wel en niet goed voor je is, wat je wel of beter niet moet eten of welke sport je wel of beter niet moet beoefenen om gezond te zijn en gezond te blijven

Ayurveda gaat er van uit dat alles in de kosmos is opgebouwd uit 5 elementen: ether - lucht - vuur - water - aarde. Deze elementen hebben ieder hun eigen kenmerken en kwaliteiten. De oneindige hoeveelheid combinaties in de onderlinge verhouding van de elementen, maakt dan ook dat alles en iedereen verschillend is. Ayurveda deelt mensen in in bepaalde typen op basis van deze elementen: de 3 basisconstituties (dosha's) Vata - Pitta - Kapha, die mensen zowel lichamelijk als geestelijk karakteriseren. Ieder mens heeft de 5 elementen in zich en iedere constitutie wordt gekenmerkt door 1 dominant element en een 2e dominant element
Naast deze 3 typen zijn er de gecombineerde typen: Vata - Pitta, Vata - Kapha, Pitta - Kapha en Vata - Pitta - Kapha

Wat is een dosha?

Een dosha is de biologische energie van de combinatie van elementen in het lichaam, die wordt gereflecteerd of uitgedrukt in de fysieke aard. Deze drie metabole krachten zijn van toepassing op alle biologische, psychologische en fysiologische functies van het lichaam, de geest en het bewustzijn en zij hebben subtiele eigenschappen. Zij bepalen ook de persoonlijkheidskenmerken.
De unieke individuele constitutie produceert natuurlijke neigingen en individuele voorkeuren in voedsel, smaak en temperatuur. De Tridosha zijn verspreidt over het hele lichaam, letterlijk in elke cel. Elke cel krijgt in en uit stoffen (Vata = sturend), metabolisme (pitta = transformerend) en immuniteit om degeneratie / ziekten (kapha = vormgevend) te weerstaan.De dosha's worden onder andere geproduceerd door voeding

Wat is Vata?

Vata wordt gevormd door de elementen ether en lucht en de kwaliteit van Vata is dan ook beweging. De kenmerken van Vata zijn licht, beweeglijk, snel, onregelmatig, koud, droog en ruw. Alle bewegingen in je lichaam worden aangestuurd door Vata: je bloedcirculatie, spijsvertering en zelfs je gedachten. Vata heeft een grote inspirerende kracht, het maakt enthousiast en het prikkelt de zintuigen. Vata regeert de zenuwen en geeft snelheid, levendigheid en spirituele impulsen. In actie in het lichaam is het bijvoorbeeld het trillen van je ooglid en de spraak. Een Vata-type in balans is energiek, blij, enthousiast en creatief. De geest is rustig, helder en levendig

Vata is eerder uit balans in de herfst en de winter. Vata is in de natuur de wind en wandelen in een koud, ruig en ruw rotslandschap met droog weer zal je Vata doen toenemen, net als wandelen bij stormachtig weer. In deze periode is het belangrijk voeding te kiezen die Vata weer in balans brengt

Vata, de koning van de dosha’s, reguleert Pitta en Kapha en zonder Vata kan geen ziekte tot stand komen. Er is ook geen pijn, vaak intens, koliekachtig en stekend, zonder dat Vata daarbij betrokken is. Daardoor hebben ongeveer 60% van de ziektepatronen hun oorzaak in onevenwichtigheid van Vata

Rust, regelmaat, routine en warmte zijn belangrijke aspecten in voeding en in leefstijl voor iemand met een Vata-constitutie

Wat is Pitta?

Pitta wordt gevormd door de elementen vuur en een beetje water. De kenmerken van Pitta zijn heet, scherp, vloeibaar en licht. Pitta is het vuur (biofysiologisch proces) dat transformeert en de kwaliteit van Pitta is dan ook de kracht van transformatie. Alles in je geest en je lichaam wordt steeds getransformeerd. Je geest switcht steeds van de ene naar de andere gedachte, je gevoel verandert voortdurend. Pitta brengt warmte en vurigheid in je karakter. Pitta is je ambitie en het vermogen tot creëren. Een Pitta-type in balans heeft een goede spijsverteringskracht en de juiste lichaamstemperatuur, is tevreden, energiek, welbespraakt. De geest is helder

Elke cel, weefsel of orgaan verandert voortdurend door de energie van Pitta. Energie wordt opgewekt in je lichaam en structuren veranderen voortdurend, de enzymen, hormonen en biochemische systemen in je lichaam zijn een uiting van Pitta. Een sterk hongergevoel wordt veroorzaakt door Pitta. De lichamelijke functies die door Pitta worden beheerst zijn: metabolisme, spijsvertering, hormoon- en enzymhuishouding, gezichtsvermogen, teint, onderkant van de maag, zweetklieren, bloed, ogen, huid, hart en lever

Een warme zomer of warm klimaat zal ervoor zorgen dat je Pitta toeneemt

Een stofwisseling stoornis is de belangrijkste aandoening van alles en dat betekent:  PITTA BALANCEREN!

Lichaamsbeweging, voldoende verkoeling, regelmaat, extremen vermijden, zijn belangrijke aspecten in voeding en leefstijl voor iemand met een Pitta-constitutie

Wat is Kapha?

Kapha wordt gevormd door de elementen water en aarde. De kenmerken van kapha zijn langzaam, zwaar, stabiel, kleverig, koud, zacht, vettig en zoet. Kapha is aarde en is de kracht van structuur en groei, het is de stabilisator. Kapha is de stabiele energie die alle activiteiten in ons lichaam integreert. De Ayurveda zegt dat alle atomen bij elkaar worden gehouden door Kapha. Kapha ondersteunt de spijsvertering en zorgt voor het bindweefsel en smering in botten en spieren. Kapha zorgt voor de kwaliteit van alle lichaamssappen, kracht, vruchtbaarheid en libido, uithoudingsvermogen en veerkracht. Het regeert vloeistoffen, gewicht en innerlijke rust en is de bindende factor in het leven. In zijn subtiele vorm is Kapha liefde. Het doet ons met beide benen op de grond staan en onthaast. Een Kapha-type in balans heeft een goed uithoudingsvermogen en een goed immuunsystemm en is krachtig. De geest is stabiel en geduldig

Een moerassig, saai landschap of vochtig en koud weer zullen je Kapha doen toenemen in je lichaam.

Iedere dag voldoende lichaamsbeweging, niet te veel en te zwaar eten , variatie, nieuwe uitdagingen en sleur uit de weg gaan, zijn belangrijke aspecten in  voeding en leefstijl voor iemand met een Kapha-constitutie.
Om gezond te blijven is het belangrijk om het evenwicht tussen die Dosha's te behouden zoals het was bij je geboorte  

Als de dosha’s in balans zijn, geeft het een gevoel van welbehagen – lekker in je vel zitten – in je kracht staan – thuis zijn     

De cyclus van ons leven en de Dosha's

  • Kapha is verbonden met de 1e levensfase: het is verantwoordelijk voor de groei en de structuur  van ons lichaam en zorgt voor de groei van kinderen tot hun fysieke volwassenheid (0-16 jaar)

  • Pitta is verbonden met de volwassen levensfase: het is verantwoordelijk voor het onderhoud van ons lichaam in de fysiek volwassen fase

  • Vata is verbonden met de laatste levensfase van ouderdom en verval

Bij gezondheid en een langer leven, wordt met name de Pitta-fase en de Vata-fase opgerekt

                      

                                                                                  GEZONDHEID!

Als je gezond bent, kunt je 1000 wensen leven

Als je ziek bent, heb je maar 1 wens