Ayurveda

Een diep doordachte wetenschap van het leven én van een lang leven met een holistische benadering van de mens

Het uitgangspunt is het dagelijks in harmonie zijn met de natuurlijke wetmatigheden

Hoe werkt Ayurveda?

Ayurveda is een praktisch ingestelde gezondheidswetenschap en een geneeswijze met als vertrekpunt dat energie de grondstof is van alles op deze wereld
Aan Ayurveda ligt een bepaalde visie ten grondslag: de wijze waarop de schepping is ontstaan, de plaats van de mens binnen het universum en zijn verhouding tot de hem omringende wereld. Ayurveda is gebaseerd op de scheppingsfilosofie

Ayurveda omvat het gehele leven met al zijn aspecten en het brengt het leven van de individuele mens in verband met het universum. De natuur is het fundament van ons bestaan en de mens is de microkosmos in de macrokosmos. De bron van ons hele bestaan is universeel kosmisch bewustzijn, wat zich manifesteert als de mannelijke energie en de vrouwelijke energie. De mannelijke en de vrouwelijke energieën zijn de twee oer-substanties waartoe alles in de scheppingsfilosofie wordt teruggeleid. Deze twee energieën zijn eeuwig, tijdloos en onmetelijk en ze zijn beiden in iedere man en vrouw, in ieder levend organismen en ook in alle onbezielde voorwerpen aanwezig. Een magneet bijvoorbeeld heeft zowel een positieve als een negatieve pool. Als deze twee energieën samen komen en versmelten ontstaat natuur of wordt een kindje geboren en kan de cyclus doorgaan

De natuur begrijpen en respecteren en de natuur en haar ritme volgen, geeft inzicht in je eigen natuur en je eigen ritme. Door je eigen natuur en ritme te begrijpen en te volgen, leer en voel je wat wel en niet goed voor je is, wat je wel of beter niet moet eten of welke sport je wel of beter niet moet beoefenen om gezond te zijn en gezond te blijven

Ayurveda gaat er van uit dat alles in de kosmos is opgebouwd uit 5 elementen: ether - lucht - vuur - water - aarde. Deze elementen hebben ieder hun eigen kenmerken en kwaliteiten. De oneindige hoeveelheid combinaties in de onderlinge verhouding van de elementen, maakt dan ook dat alles en iedereen verschillend is. Ayurveda deelt mensen in in bepaalde typen op basis van deze elementen: de 3 basisconstituties (dosha's) Vata - Pitta - Kapha, die mensen zowel lichamelijk als geestelijk karakteriseren. Ieder mens heeft de 5 elementen in zich en iedere constitutie wordt gekenmerkt door 1 dominant element en meestal een 2e dominant element
Naast deze 3 typen zijn er de gecombineerde typen: Vata - Pitta, Vata - Kapha, Pitta - Kapha en Vata - Pitta - Kapha
De dosha's Vata, Pitta en Kapha zijn de drie biologische energieën van de combinatie van de elementen van in lichaam

Gezond zijn is het in harmonie zijn met de natuurlijke wetmatigheden!