Blog


Natuurlijk ouder worden met Ayurveda!

Ayurveda

Ayurveda is een levensfilosofie, een gezondheidswetenschap en een geneeswijze uit India en in 1975 goedgekeurd door de World Health Organisation.

Ayurveda is een diep doorgedachte wetenschap van het leven én van een lang leven met als uitgangspunt het dagelijks in harmonie zijn met de natuurlijke wetmatigheden. Het is een praktisch ingestelde gezondheidsleer met als vertrekpunt dat energie de grondstof is van alles op deze wereld. Aan Ayurveda ligt een bepaalde visie ten grondslag: de wijze waarop de schepping is ontstaan, de plaats van de mens binnen het universum en zijn verhouding tot de hem omringende wereld. Ayurveda is gebaseerd op de scheppingsfilosofie.

Ayurveda omvat het gehele leven met al zijn aspecten en het brengt het leven van de individuele mens in verband met het universum. De natuur is het fundament van ons bestaan en de mens is de microkosmos in de macrokosmos. De bron van ons hele bestaan is universeel kosmisch bewustzijn, wat zich manifesteert als de mannelijke energie en de vrouwelijke energie. De mannelijke en de vrouwelijke energieën zijn de twee oer-substanties waartoe alles in de scheppingsfilosofie wordt teruggeleid. Deze twee energieën zijn eeuwig, tijdloos en onmetelijk en ze zijn beiden in iedere man en vrouw, in ieder levend organismen en ook in alle onbezielde voorwerpen aanwezig. Een magneet bijvoorbeeld heeft zowel een positieve als een negatieve pool. Als deze twee energieën samen komen en versmelten ontstaat natuur of wordt een kindje geboren en kan de cyclus doorgaan. Voor mij was dit een eye-opener, nu ik bewust weet hoe de cyclus in de natuur werkt. Nu ik de natuur kan begrijpen en respecteren en de natuur en haar ritme kan volgen, kan ik mijn eigen natuur en mijn eigen ritme begrijpen en volgen en weet en voel ik beter wat wel en niet goed voor mij is, wat ik wel of beter niet moet eten of welke sport ik wel of beter niet moet beoefenen om gezond te zijn. GEZONDHEID! 

Ayurveda

Ayurveda is een levensfilosofie, een gezondheidswetenschap en een geneeswijze uit India en in 1975 goedgekeurd door de World Health Organisation.

Ayurveda is een diep doorgedachte wetenschap van het leven én van een lang leven met als uitgangspunt het dagelijks in harmonie zijn met de natuurlijke wetmatigheden. Het is een praktisch ingestelde gezondheidsleer met als vertrekpunt dat energie de grondstof is van alles op deze wereld. Aan Ayurveda ligt een bepaalde visie ten grondslag: de wijze waarop de schepping is ontstaan, de plaats van de mens binnen het universum en zijn verhouding tot de hem omringende wereld. Ayurveda is gebaseerd op de scheppingsfilosofie.

Ayurveda omvat het gehele leven met al zijn aspecten en het brengt het leven van de individuele mens in verband met het universum. De natuur is het fundament van ons bestaan en de mens is de microkosmos in de macrokosmos. De bron van ons hele bestaan is universeel kosmisch bewustzijn, wat zich manifesteert als de mannelijke energie en de vrouwelijke energie. De mannelijke en de vrouwelijke energieën zijn de twee oer-substanties waartoe alles in de scheppingsfilosofie wordt teruggeleid. Deze twee energieën zijn eeuwig, tijdloos en onmetelijk en ze zijn beiden in iedere man en vrouw, in ieder levend organismen en ook in alle onbezielde voorwerpen aanwezig. Een magneet bijvoorbeeld heeft zowel een positieve als een negatieve pool. Als deze twee energieën samen komen en versmelten ontstaat natuur of wordt een kindje geboren en kan de cyclus doorgaan. Voor mij was dit een eye-opener, nu ik bewust weet hoe de cyclus in de natuur werkt. Nu ik de natuur kan begrijpen en respecteren en de natuur en haar ritme kan volgen, kan ik mijn eigen natuur en mijn eigen ritme begrijpen en volgen en weet en voel ik beter wat wel en niet goed voor mij is, wat ik wel of beter niet moet eten of welke sport ik wel of beter niet moet beoefenen om gezond te zijn. GEZONDHEID!